MUDr. Kristýna Náhlíková

Vystudovala jsem Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, pracuji jako lékařka v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Během své praxe jsem svědkem toho, jak skvěle dokáže klasická medicína pomoci pacientům v akutních případech. Když si člověk zlomí ruku, vyhledá traumatologa. Když má zápal plic, potřebuje antibiotika. Zjistila jsem však, že u spousty chronických nemocí se léčba zaměřuje pouze na zvládnutí příznaků. Potíže jsou pomocí léků, operací tlumeny a zmírňovány. Po příčině se nepátrá a lidé tak se svou nemocí žijí dál.

Je mi blízký přístup etikoterapie, která je založená na aktivním postoji nemocného. Samotná etikoterapie člověka nevyléčí. Jde ovšem o přístup, který se zaměřuje na skutečné příčiny nemocí. Tím pomáhá nemocnému pochopit, že chce-li se uzdravit, může to udělat pouze on sám. 

Můj přístup k pacientům vychází z poznatku, že v běžné lékařské praxi není čas probírat s pacientem do hloubky to, jak žije nebo co jej v životě trápí. V Mít Kam bych proto ráda svým klientům nabídla pohled na nemoc v širších souvislostech jejich života. Mou snahou je pomoci určit a pojmenovat špatné zvyky, převzít zodpovědnost za vlastní zdraví a najít sílu ke změně.