MUDr. Kristýna Náhlíková

Vystudovala jsem Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, pracuji jako lékařka v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Během své praxe jsem svědkem toho, jak skvěle dokáže klasická medicína pomoci pacientům v akutních případech. Když si člověk zlomí ruku, vyhledá traumatologa. Když má zápal plic, potřebuje antibiotika. Zjistila jsem však, že u spousty chronických nemocí se léčba zaměřuje pouze na zvládnutí příznaků. Potíže jsou pomocí léků, operací tlumeny a zmírňovány. Po příčině se nepátrá a lidé tak se svou nemocí žijí dál.

Proto je mi blízký přístup MUDr. Vladimíra Vogeltanze, který se věnuje etikoterapii. Etikoterapie je založená na aktivním přístupu nemocného. Samotná etikoterapie člověka nevyléčí. Jde ovšem o přístup, který se zaměřuje na skutečné příčiny nemocí. Tím pomáhá nemocnému pochopit, že chce-li se uzdravit, může to udělat pouze on sám. Zkušenosti s etikoterapií jsem získala v základních a pokračovacích kurzech MUDr. Vladimíra Vogeltanze.

Můj přístup k pacientům vychází z poznatku, že v běžné lékařské praxi není čas probírat s pacientem do hloubky to, jak žije nebo co jej v životě trápí. V Mít Kam bych proto ráda svým klientům nabídla pohled na nemoc v širších souvislostech jejich života. Mou snahou je pomoci určit a pojmenovat špatné zvyky, převzít zodpovědnost za vlastní zdraví a najít sílu ke změně.