MÍT KAM

MUDr. Kristýna Náhlíková

Mít kam se vydat......Mít kam se obrátit pro radu......Mít kam zajít, když cesty nejsou dobře značené......
 

Mít kam je poradna sebepoznání, nového úhlu pohledu na vlastní život i na svět kolem nás. Přijďte se setkat s citlivým způsobem léčby, staňte se tím, kdo hledá a nachází nové cesty ze starých strastí. Věnujte svůj čas svému zdraví, které je základním stavebním kamenem dobrého života. Mít kam spojuje individuální přístup, praktické lékařské zkušenosti i poznatky celostní medicíny. Filosofií Mít kam je snaha uzdravit i motivovat především skrze správné pojmenování problémů, skrze přesné pochopení křehkých mechanismů Vašeho života, jejich silných i slabších míst.