MÍT KAM

MUDr. Kristýna Náhlíková

Mít kam se vydat......Mít kam se obrátit pro radu......Mít kam zajít, když cesty nejsou dobře značené......Meet jako setkání starého s novým
 

Mít kam je poradna sebepoznání, nového úhlu pohledu na vlastní život i na svět kolem nás. Přijďte se setkat s citlivým způsobem léčby, staňte se tím, kdo hledá a nachází nové cesty ze starých strastí. Věnujte svůj čas svému zdraví, které je základním stavebním kamenem dobrého života. Mít kam spojuje individuální přístup, praktické lékařské zkušenosti i poznatky celostní medicíny. Filosofií Mít kam je snaha uzdravit i motivovat především skrze správné pojmenování problémů, skrze přesné pochopení křehkých mechanismů Vašeho života, jejich silných i slabších míst.

Své zkušenosti, svůj prostor i čas Vám v tomto směru nabízí Kristýna Náhlíková, lékařka a terapeutka. 


Z kapacitních důvodů přijímám nové klienty 

od ledna 2023.